sobota, 25 sierpnia 2007

Cykl Bożego Narodzenia


Boże Narodzenie (Pierwsza Msza o północy, "Pasterka": A byli w tejże krainie pasterze, czuwający i odbywający straże nocne przy trzodzie swojej. I oto Anioł Pański stanął przy nich, a jasność Boża zewsząd ich otoczyła... I rzekł im... Oto opowiadam wam wesele wielkie ... dziś się wam narodził Zbawiciel, który jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym... Znajdziecie niemowlątko, uwinione w pieluszki i położone w żłobie. Fragmenty Ewangelii wg św. Łukasza, 2, 1 - 14)Boże Narodzenie (Trzecia Msza - Maluczki nam się narodził i Syn jest nam dany. Na Jego ramionach władza królewska, a Jego imię: Wielkiej Rady wWysłannik. Izajasz 9, 6. INTROITUS: Puer natus est nobis et Filius datus est nobis. Cujus imperium super humerum ejus: et vocabitur ejus magni consilii Angelus.)Obrzezanie Pańskie (Oktawa Bożego Narodzenia)


Objawienie Pańskie (Trzech Króli)

Brak komentarzy: